Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024