Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών Tμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα δεχθεί προς κατάταξη πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και κατόχους πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα:

 1. Μαθηματικά 
 2. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 3. Πληροφορική

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται από τη Γραμματεία)
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού: συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν τον  μήνα Δεκέμβριο (ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αθήνα,  20 Ιουλίου  2020


 

Εξεταστέα Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2020-2021

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΕΡΟΣ Α: Εξέλιξη και Δομή των Υπολογιστικών Συστημάτων – Αριθμητικά Συστήματα και Λογική Υπολογιστών – Λογική και Η/Υ – Υλικό Η/Υ (Μνήμη, ΚΜΕ, Συσκευές I/O) – Δίκτυα και Επικοινωνίες – Λογισμικό Υπολογιστών – Αρχές διαδικασιακού προγραμματισμού.

ΜΕΡΟΣ Β: Προγραμματισμός με τη γλώσσα Java - Υπολογισμοί με μεταβλητές, είσοδος και έξοδος - Τελεστές σύγκρισης, λογικής και επαναλήψεις - Προγραμματισμός με χαρακτήρες, αποφάσεις - Μαθηματικές συναρτήσεις- Πρόσθετες δομές ελέγχου: switch for break continue - Ορισμός συναρτήσεων - Προγραμματισμός με αντικείμενα - Πίνακες - Κληρονομικότητα - Εξαιρέσεις – Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης – Βασικές έννοιες δομών δεδομένων : Λίστες, Ουρές, Στοίβες

Προτεινόμενα συγγράμματα:

ΜΕΡΟΣ Α:

Γιαγλής, Γ.Μ. (2012) Αρχές Λειτουργίας και Προγραμματισμού Η/Υ, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών , Αθήνα, ISBN: 978-960-9443-09-08

ΜΕΡΟΣ Β:

Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel. Java Προγραμματισμός, έκδοση. Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα 2010.

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Η ύλη του μαθήματος Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι η ακόλουθη:

 

 • Δ. Μπουραντάς: «Μάνατζμεντ», Εκδόσεις Μπένου
 • Κεφάλαια : 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13
 • J. R. Schermerhorn: «Εισαγωγή στο Management» Εκδόσεις Πασχαλίδης, 
 • Κεφάλαια: 1, 2, 3, 4, 5
 • Καθώς και οι διαφάνειες που έχουν αναρτηθεί στο portal reloaded

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • “Contemporary Management»  (Δανειστική Βιβλιοθήκη ΟΠΑ)
 • Chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • “Management”, J. Naylor (Δανειστική Βιβλιοθήκη ΟΠΑ)
 • Chapters 1 – 6,  9-13
 • “Principles of Management”, T. Morden (Δανειστική Βιβλιοθήκη ΟΠΑ)
 • Chapters 1 – 8, 16, 24-25
 • “Management”, Robbins & Coulter (Δανειστική Βιβλιοθήκη ΟΠΑ)
 • Chapters 1-8, 10

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 

Στις εξετάσεις επιτρέπεται η χρήση υπολογιστών χειρός. Θα δοθούν στατιστικοί πίνακες και τυπολόγιο, αν και οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τους κατάλληλους μαθηματικούς και στατιστικούς τύπους.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Θεωρία Συνόλων: Απεικόνιση, Είδη, Σχέσεις, Ιδιότητες, Πράξεις.
 • Συναρτήσεις - Ανισότητες μιας πραγματικής μεταβλητής: Ορισμός/Βασικές Έννοιες, Είδη, Πράξεις, Ιδιότητες, Πεδία Ορισμού, Απόλυτη τιμή, Εφαρμογές
 • Ακολουθίες, Όρια και Συνέχεια: Μονοτονία, Έλεγχοι σύγκλισης, Πλευρικά όρια και άλγεβρα, Ιδιότητες και Συνθήκες Συνέχειας
 • Παράγωγοι και Διαφορικά: Μέσο και Οριακό μέγεθος, Ορισμός Παραγώγου και πλευρικών παραγώγων, Κανόνες παραγώγισης, Παράγωγοι ανώτερης Τάξης, Απροσδιόριστες μορφές, Ορισμός Διαφορικού συνάρτησης και διαφορικών ανώτερης τάξης
 • Αναπτύγματα: Αναπτύγματα και σειρές Taylor-Maclaurin, Θεώρημα μέσης τιμής
 • Ειδικές Συναρτήσεις: Ορισμός, Ιδιότητες και Παραγώγιση λογαριθμικών, εκθετικών και τριγωνομετρικών συναρτήσεων, Εφαρμογές
 • Mελέτη Πραγματικών Συναρτήσεων: Τάση, Ακρότατα, Κυρτότητα/Κοιλότητα, Σημεία Καμπής, Γραφική Παράσταση
 • Συναρτήσεις πολλών Πραγματικών Μεταβλητών: Παραγώγιση, Μερικές παράγωγοι πρώτης και ανώτερης τάξης, Ολικά Διαφορικά, Γραφική Παράσταση
 • Βασικές Εφαρμογές Διαφορικού Λογισμού: Συγκριτική Στατική Ανάλυση, Ελαστικότητες, Συναρτήσεις Ολικού, Οριακού και Μέσου Προϊόντος Συνάρτησης Παραγωγής, Συναρτήσεις Ολικού, Οριακού και Μέσου Κόστους Συνάρτησης Κόστους, Προγραμματισμός Αποθεμάτων, Μεγιστοποίηση Κερδών - Νεκρό Σημείο, Αριστοποίηση Χρονικά Μεταβαλλόμενων Αξιών
 • Βασικές Εφαρμογές Διαφορικού Λογισμού Πολυμεταβλητών Συναρτήσεων: Μερικές ελαστικότητες, συναρτήσεις κόστους-παραγωγής-ζήτησης, ισοϋψείς καμπύλες, Ομογενείς συναρτήσεις, Συναρτήσεις Cobb-Douglas
 • Ολοκληρώματα: Εισαγωγή, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Κανόνες Ολοκλήρωσης, Ορισμένο κατά Riemann ολοκλήρωμα, Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος από ένα αόριστο, Γενικευμένα ολοκληρώματα
 • Βασικές Εφαρμογές Ολοκληρωτικού Λογισμού: Δυναμική Ανάλυση, Συναρτήσεις Εσόδων Κόστους, Συναρτήσεις Κατανάλωσης, Αποταμίευσης και ΑΕΠ, Πλεόνασμα Καταναλωτή και Παραγωγού, Εφαρμογές στη στατιστική
 • Διανύσματα – πίνακες: Ορισμοί, Πράξεις με διανύσματα ,Διανυσματικοί χώροι, Γραμμική εξάρτηση διανυσμάτων, Γραμμικές απεικονίσεις, Πίνακες,  Πράξεις μεταξύ πινάκων, Ορίζουσα, Ιδιότητες οριζουσών , Αντίστροφος πίνακας, Υπολογισμός αντιστρόφου, Βαθμός πίνακα, Διαμέριση πίνακα, Ιδιοτιμές και ιδιοδιάνυσμα πίνακα, Ιδιοτιμές και ιδιοδιάνυσμα γραμμικής απεικόνισης, Χαρακτηριστικό πολυώνυμo
 • Επίλυση γραμμικών συστημάτων: Συμβολισμοί-Ορισμοί, Παράγωγοι και ασυμβίβαστες εξισώσεις , Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων (Gauss, Gauss-Jordan,Cramer,Αντίστροφης μήτρας), Επίλυση γραμμικών συστημάτων m εξισώσεων με n αγνώστους, Σύστημα ομογενών Γραμμικών εξισώσεων.
 • Πεπλεγμένες συναρτήσεις: Πεπλεγμένες συναρτήσεις, Παράγωγοι πεπλεγμένων συναρτήσεων ανώτερης τάξης, Θεώρημα των πεπλεγμένων συναρτήσεων.
 • Διαφορικές εξισώσεις: Στοιχειώδεις διαφορικές εξισώσεις, Στοιχειώδεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης (μορφές y΄=f(x), y΄=f(y), y΄=f(x)g(y), y΄=f(y/x)), Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, Εξισώσεις αναγόμενες σε γραμμικές ( εξίσωση του Bernoulli), Διαφορικές εξισώσεις της μορφής P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0 με αριστερό μέλος τέλειο διαφορικό, Γραμμικές ομογενείς διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές, Μη ομογενείς εξισώσεις 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές και δεύτερα μέλη ειδικής μορφής.
 • Εξισώσεις διαφορών: Γραμμικές εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης με σταθερούς συντελεστές, Γραμμικές εξισώσεις διαφορών 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές, Γραμμικές εξισώσεις Διαφοράς 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές και 2α μέλη ειδικής μορφής
 • Αριστοποίηση με ισοτικούς περιορισμούς: Ελεύθερα ακρότατα, Δεσμευμένα ακρότατα: Μέγιστα και ελάχιστα με ισοτικούς περιορισμούς, Το διαφορικό 2ης τάξης, Αναγκαίες και ικανές συνθήκες, Δεσμευμένα ακρότατα με περισσότερους από ένα περιορισμούς, Μητρική γραφή των αναγκαίων και ικανών συνθηκών, Τετραγωνικές μορφές, Μέγιστα και ελάχιστα : “n” ανεξάρτητες μεταβλητές, Μέγιστα και ελάχιστα συνάρτησης “n” μεταβλητών που ικανοποιούν “m” ισοτικούς περιορισμούς, Οικονομική ερμηνεία πολλαπλασιαστών Lagrange.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Yamane, T., Κιντής, Α. (2000) Μαθηματικά Οικονομικο-Διοικητικών Επιστημών, Gutenberg, Α’ και Β’ Tόμος.
 • Remberton, M., Rau, N. (2018) Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών, Broken Hill Publishers LTD (επιμέλεια έκδοσης: Γ. Ανδρουλάκης, Μ. Ανθρωπέλος, Η. Κουνετάς, Μ. Κρητικός)
 • Μηλιώτης, Π. (2001) Θεωρία Αριστοποίησης, Στοιχειώδεις Διαφορικές        Εξισώσεις,  Πανεπιστημιακές Παραδόσεις.
 • Σημειώσεις παραδόσεων / φροντιστηρίων Μαθηματικών που έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του μαθήματος (δες http://dmst.aueb.gr/)
 • Chiang, Α. (1984) Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill International Editions

 

 

 

ID: 
2431

Τελευταία ενημέρωση: 20-07-2020