Κατατάξεις πτυχιούχων A.E.I., T.E.I. και πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023