Καινοτόμα συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

 Καινοτόμα συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

με το Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με το Πανεπιστήμιο του Quebec (UQAM), στο Μόντρεαλ. Το UQAM είναι ένα από τα κορυφαία Δημόσια Πανεπιστήμια του Καναδά, το οποίο εδώ και 60 χρόνια διακρίνεται για την ποιότητα των προγραμμάτων του, την πρωτοτυπία της έρευνας και τον προσανατολισμό του στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Το μνημόνιο συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων στοχεύει στην επιτυχή σύμπραξη των δύο  Ιδρυμάτων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με ιδιαίτερη αναφορά  :

  • στη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
  • σε ανταλλαγές καθηγητών και προσωπικού σε τομείς διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης
  • σε ανταλλαγές φοιτητών
  • σε από κοινού δημοσιεύσεις
  • στον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών για έρευνα και άσκηση των φοιτητών
  • σε ανταλλαγές γύρω από τις μεθοδολογίες εργασίας και την ακαδημαϊκή οργάνωση
  • στη διοργάνωση θερινών τμημάτων εκπαίδευσης και
  • στη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων γύρω από κοινά ενδιαφέροντα

 

Η συμφωνία υπογράφηκε εκ μέρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Πρύτανη, Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη, την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης, σχετικά με το μέλλον αυτής της συνεργασίας, δήλωσε: «H συνεργασία του ΟΠΑ με το Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ αποσκοπεί μέσα από κοινές ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στον προσανατολισμό  του Πανεπιστημίου μας στη διεθνοποίηση και την υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου».

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Κυρέζης Νίκος & Αργυροπούλου Αλίσια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τηλ.+ 30 210 8203297, + 30 210 8203216, e-mail: nkyrezis@aueb.gr, alicia@aueb.gr, pr-office@aueb.gr

 

 

Φωτογραφικό υλικό ΟΠΑ

ΟΠΑ, Μαράσλειο Μέγαρο

ΟΠΑ, Κτήριο οδού Τροίας

ID: 
3126
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 13-09-2021