Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2022

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022

Δελτίο Τύπου

"Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2022"

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόκειται να διοργανώσει την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση "Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ", στις 3 Οκτωβρίου 2022  στο Ζάππειο Μέγαρο, από τις 9:00 έως τις 19:00

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ, αριθμώντας φέτος 30 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας, είναι το πρώτο Γραφείο που λειτούργησε σε ελληνικό Πανεπιστήμιο και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου οικονομικού, επιχειρησιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Στην εκδήλωση, θα παρέχεται η δυνατότητα σε 500 φοιτητές και αποφοίτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να πραγματοποιήσουν δια ζώσης συνεντεύξεις με εκπροσώπους 77 μεγάλων επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για το λόγο αυτό, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και απόφοιτοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο:  https://www-ip.aueb.gr/el/AUEB-career-days-2022

Με την ευκαιρία των «Ημερών Καριέρας ΟΠΑ», ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, τόνισε: «Οι Ημέρες Καριέρας και η Πρακτική Άσκηση αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες  για τους φοιτητές και αποφοίτους μας για την άμεση πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Τα στοιχεία της αποτελεσματικότητά τους, αποδεικνύουν τη μεγάλη εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων που απολαμβάνουν οι φοιτητές και απόφοιτοι του ΟΠΑ, του μεγάλου βαθμού απορροφητικότητάς  τους  από την αγορά εργασίας καθώς και την προσήλωση του Ιδρύματος  στη διασύνδεση, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών».

ID: 
3593

Τελευταία ενημέρωση: 20-09-2022