Χρήσιμες οδηγίες προς τους φοιτητές για την εκπαιδευτική διαδικασία

Εδώ θα βρίσκετε χρήσιμες οδηγίες και ανακοινώσεις για τη φοίτησή σας στο ΟΠΑ το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, κατά το οποίο εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες και μέτρα με στόχο την αποφυγή διάδοσης του COVID 19.

Κάθε μέτρο προστασίας θα επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της πορείας της νόσου και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ελληνικής κυβέρνησης.


  • Οδηγίες για τους φοιτητές

H εξ αποστάσεως διδασκαλία θα γίνει με το Microsoft Teams (σελίδα οδηγιών https://www.aueb.gr/el/microsoft-teams).
Παράλληλα, το eclass θα χρησιμοποιείται για τη διανομή υλικού, την ανάρτηση συνδέσμων στις διαλέξεις και την επικοινωνία διδασκόντων και φοιτητών.

Για να μπορείτε να παρακολουθήτε τα μαθήματα εξ αποστάσεως, θα πρέπει έχετε κάνει τα ακόλουθα:

1) Να γραφτείτε στην υπηρεσία https://delos365.grnet.gr/ (σελιδα οδηγιών: https://www.aueb.gr/el/content/office-365-dilos-365) έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας στο Office 365.
2) Να εγκαταστήσετε το Teams στον υπολογιστή σας σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
3) Να γραφτείτε στα μαθήματα που θέλετε να παρακολουθήσετε στο eclass έτσι ώστε να ενημερωθείτε για τον τρόπο σύνδεσης στις διαλέξεις των μαθημάτων αυτών.

Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί ο ιδρυματικός σας λογαριασμός, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα σε κάθε διδάσκοντα για να σας προσθέσει στις διαλέξεις, και να δείτε στις παραπάνω οδηγίες πώς μπορείτε να συνδεθείτε στις διαλέξεις ως καλεσμένοι (guests).

Για υποστήριξη, αφού διαβάσετε τις παραπάνω οδηγίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις ομάδες υποστήριξης στα παρακάτω e-mail (ανάλογα με το τμήμα):
ΔΕΟΣ:remote-deos@aueb.gr
ΔΕΤ:remote-det@aueb.gr
ΛΟΧΡΗ:remote-loxri@aueb.gr
Μ&Ε:remote-me@aueb.gr
ΟΔΕ:remote-ode@aueb.gr
ΟΙΚ:remote-oik@aueb.gr
ΠΛΗ:remote-pli@aueb.gr
ΣΤΑ:remote-sta@aueb.gr


 

 

Τελευταία ενημέρωση: 26-02-2021