Χρήσιμες οδηγίες προς τους διδάσκοντες για την εκπαιδευτική διαδικασία

Εδώ θα βρίσκετε χρήσιμες οδηγίες για την εξ αποστάσεως διδασκαλία αλλά και ανακοινώσεις για τις διαδικασίες και τα μέτρα που εφαρμόζονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με στόχο την αποφυγή διάδοσης του COVID 19.

Κάθε μέτρο προστασίας θα επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της πορείας της νόσου και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ελληνικής κυβέρνησης.


To ΟΠΑ χρησιμοποιεί το Microsoft Teams (σελίδα ενημερωμένων οδηγιών https://www.aueb.gr/el/microsoft-teams), το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες (Windows/Mac/Linux/Android/iOS). Παράλληλα, το eclass μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διανομή υλικού, την ανάρτηση συνδέσμων στις διαλέξεις και την επικοινωνία με τους φοιτητές.

Είναι σημαντικό όλοι οι διδάσκοντες να έχουν ολοκληρώσει τα ακόλουθα βήματα πριν την έναρξη των μαθημάτων για κάθε μάθημα που διδάσκουν:

1) Δημιουργία μαθήματος και διαλέξεων στο Microsoft Teams.

2) Δημιουργία μαθήματος στο eclass και ανάρτηση των συνδέσμων προς το μάθημα και τις διαλέξεις, ώστε να μπορούν να τα εντοπίσουν οι φοιτητές.

Στον παραπάνω σύνδεσμο υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία μαθημάτων/διαλέξεων και τη διεξαγωγή τους, οι οποίες ενημερώθηκαν πρόσφατα.

Ειδικά για τους φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ως guests.

 

Για υποστήριξη, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις ομάδες υποστήριξης στα παρακάτω e-mail (ανάλογα με το τμήμα):

ΔΕΟΣ:remote-deos@aueb.gr
ΔΕΤ:remote-det@aueb.gr
ΛΟΧΡΗ:remote-loxri@aueb.gr
Μ&Ε:remote-me@aueb.gr
ΟΔΕ:remote-ode@aueb.gr
ΟΙΚ:remote-oik@aueb.gr
ΠΛΗ:remote-pli@aueb.gr
ΣΤΑ:remote-sta@aueb.gr

Επειδή τα μέλη της ομάδας υποστήριξης έχουν κι άλλα καθήκοντα και το ωράριο των μαθημάτων είναι πολύ ευρύ, υπάρχει ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας όλων των ομάδων (μέσω Microsoft Teams), έτσι ώστε να υπάρχει πιο γρήγορη απόκριση στα ερωτήματά σας. Όπου χρειάζεται, η υποστήριξη μπορεί να συνεχίζεται και τηλεφωνικά ή μέσω Teams, είναι σημαντικό όμως τα αιτήματα να έρχονται πρώτα με e-mail ώστε να μην χάνονται.

 


 

 

Τελευταία ενημέρωση: 26-02-2021