Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι, σχολών διετούς  κύκλου σπουδών, Τ.Ε.Ι και σχολών υπερδιετούς  κύκλου σπουδών ότι, οι εξετάσεις για την κατάταξή τους στο Τμήμα , το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  θα διεξαχθούν ως εξής:

  1. Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης,  Δευτέρα 16/12/2019, ώρα 3-5μμ, αίθουσα Δ4 (κτήριο Δεριγνύ, 4ος όροφος)
  2. Μαθηματικά Ι, Τρίτη 17/12/2019, ώρα 3-5μμ, αίθουσα Δ4 (κτήριο Δεριγνύ, 4ος όροφος)
  3.  Μικροοικονομική Ι, Πέμπτη 19/12/2019 , ώρα 3-5μμ, αίθουσα Δ4 (κτήριο Δεριγνύ, 4ος όροφος)

 

Σημειώσεις:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
  2. Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε  και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
  3. Ο υποψήφιος που εγκαταλείπει  την αίθουσα και παραδίδει το γραπτό του, δεν επιτρέπεται να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.
  4. Δεν επιτρέπεται να  εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα  έχοντας μαζί του βιβλία, σημειώσεις , τετράδια ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται.
  5. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται  να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται 30 λεπτά νωρίτερα.

 

 

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

Από τη Γραμματεία

ID: 
1998

Τελευταία ενημέρωση: 21-11-2019