Ετήσιο Συνέδριο HERMES στο ΟΠΑ, 14 & 15 Οκτωβρίου 2021 - Φωτογραφίες

Οι σύνεδροι στο Μαράσλειο Μέγαρο

 

Οι σύνεδροι στην Αίθουσα Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου

 

Ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης καλωσορίζει τους συνέδρους του HERMES.

 

Τελευταία ενημέρωση: 18-10-2021