Έρευνα Εργαστηρίου ΔΑΔ ΟΠΑ: «Τηλεργασία: Ήρθε για να μείνει;»

Αθήνα, 01/02/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έρευνα Εργαστηρίου ΔΑΔ ΟΠΑ: «Τηλεργασία: Ήρθε για να μείνει;»

 

Τη θετική στάση των εργαζομένων και την καθιέρωση της εφαρμογής της τηλεργασίας, επιβεβαιώνει η έρευνα που διεξήγαγε το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ), το οποίο υποστηρίζει επιστημονικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έρευνα, υπό την επιστημονική ευθύνη της Διευθύντριας του Εργαστηρίου ΔΑΔ, Επίκουρης Καθηγήτριας Ελεάννας Γαλανάκη, διενεργήθηκε τον Νοέμβριο 2021, σε 557 εργαζομένους οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επαναλαμβάνει την αντίστοιχη έρευνα που είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2020 σε παρόμοιο δείγμα, με σκοπό τη διαχρονική σύγκριση.

 • 42% των ερωτώμενων δηλώνουν ότι αυξήθηκαν οι ώρες εργασίας τους σε σχέση με πριν την πανδημία.
 • Λιγότεροι οι τηλεργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της έρευνας το 2021 σε σχέση με το 2020,  αφού είχαν χαλαρώσει τα σχετικά μέτρα (πριν την εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον).
 • 50% των ερωτώμενων έχουν πλέον εμπειρία τηλεργασίας, είτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ή νωρίτερα. Πριν την πανδημία, μόνο 30% είχαν τέτοια εμπειρία.
 • Οι εργοδότες παρείχαν εργαλεία υποστήριξης της τηλεργασίας στο 63% των ερωτώμενων (ανώτερο από το αντίστοιχο το 2020).
 • Από τους εργαζόμενους που δεν έχουν τηλεργαστεί ποτέ, ένα 20% θα ήθελε να τηλεργαστεί (ανώτερο από το αντίστοιχο το 2020).
 • 85% αυτών που τηλεργάζονται σήμερα, επιθυμούν να συνεχίσουν την τηλεργασία (πολύ: 20%, αρκετά: 37%, μέτρια: 27%).
 • 84% προτιμούν είτε μία τακτικότητα στην τηλεργασία (μία φορά ή περισσότερες ανά εβδομάδα -50,5%), είτε εφαρμογή της τηλεργασίας, όποτε αυτό χρειάζεται (34%).
 • Η πλειοψηφία αναγνωρίζει ότι η τηλεργασία τους διευκολύνει με διάφορους τρόπους (κυρίως εξοικονόμηση χρόνου και πόρων).
 • Γενικά, οι ερωτώμενοι δε νιώθουν ότι η τηλεργασία επηρεάζει την απόδοσή τους στην εργασία (είτε θετικά είτε αρνητικά).
 • Επίσης, δε νιώθουν ότι η τηλεργασία επηρεάζει τα επίπεδα άγχους τους στην εργασία (είτε θετικά είτε αρνητικά).  
 • Πιο αρνητικοί στην τηλεργασία είναι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και αυτοί που στη δουλειά τους «βοηθούν άλλους ανθρώπους (πχ. εκπαίδευση, ιατρική, νοσηλευτική, παροχή πληροφοριών, κλπ)». Πιο θετικοί είναι όσοι κυρίως εργάζονται «με νούμερα, αρχεία ή μηχανές, με δεδομένο και τακτικό τρόπο».
 • Οι προβλέψεις των περισσότερων ερωτώμενων για την τηλεργασία είναι ότι θα διευρυνθεί η χρήση της στο μέλλον. Αυτή η πεποίθηση είναι πιο ισχυρή το 2021 από το 2020 και σε όσους έχουν εμπειρία τηλεργασίας.

Όπως σημείωσε η Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη «Το Εργαστήριο Ανθρώπινου Δυναμικού και το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπηρετούν με συνέπεια το επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και συμβάλλουν στη μελέτη των τάσεων στο εργασιακό περιβάλλον, με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση των συνθηκών, για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Σημαντική συμβολή στο έργο μας προσφέρουν οι συμμετέχουσες και οι  συμμετέχοντες στην έρευνα, άτομα και οργανισμοί που σταθερά μας εμπιστεύονται και ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή!  Ελπίζουμε η έρευνα να συνεισφέρει στη χάραξη επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών στο πεδίο του HR.»

 

Τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έρευνα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου ΔΑΔ, Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη (eleanna@aueb.gr)

 

 

Προφίλ Εργαστηρίου ΔΑΔ

 

Το Εργαστήριο Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ασχολείται με την έρευνα στο αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, διοργανώνει Συνέδρια και Ημερίδες και υποστηρίζει επιστημονικά το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Αποστολή του εργαστηρίου ΔΑΔ είναι να αποτελέσει ένα διεθνές κέντρο ερευνητικής, εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής αριστείας για τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη του αντικειμένου της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε πανεπιστημιακούς καθηγητές, φοιτητές, σπουδαστές, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

 

Website: https://www.dept.aueb.gr/el/HRMlab

 

ID: 
3319
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 01-02-2022