Επιστολή Υπουργού Παιδείας προς τον Πρύτανη του ΟΠΑ σχετικά με καταγγελία για μαζική αντιγραφή στο ΟΠΑ

  Αθήνα, 3 Μαΐου 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Επιστολή Υπουργού Παιδείας προς τον Πρύτανη του ΟΠΑ σχετικά με καταγγελία για μαζική αντιγραφή στο ΟΠΑ

Σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, ενημερώνει ότι ο Υπουργός απέστειλε επιστολή στον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)  με αφορμή δημοσίευμα στην Εφημερίδα των Συντακτών σχετικά με καταγγελία για μαζική αντιγραφή.

Προς πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων θέλουμε να ανακοινώσουμε τα ακόλουθα:

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ έλαβε επιστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα από το γραφείο υπουργού, μισή ώρα πριν αποσταλεί το εν λόγω δελτίο τύπου στους δημοσιογράφους. Στην επιστολή του αυτή ο Υπουργός αιτείται ενημέρωσης για την καταγγελία περί αντιγραφής στη διάρκεια εξέτασης ενός μαθήματος.

Ο Πρύτανης θα ενημερώσει σχετικά τον Υπουργό.

Για την αποφυγή όμως δημιουργίας εντυπώσεων που μπορεί να λειτουργήσουν βλαπτικά στη φήμη του Δημόσιου Πανεπιστημίου παραθέτουμε τα ακόλουθα  γεγονότα:

1. Στις 26/2/2018 φοιτητική παράταξη, που δραστηριοποιείται στο ΟΠΑ, απέστειλε καταγγελία με την οποία καταγγέλλει ότι μέλη άλλης φοιτητικής παράταξης, με χρήση του Facebook, οργάνωσαν στις 29/1/2018 συνομιλία εξεταζόμενων σε ένα μάθημα. Ως τεκμήρια αυτής της καταγγελίας κατέθεσε η συγκεκριμένη φοιτητική παράταξη εκτυπώσεις με επικοινωνία χρηστών του Facebook.

2. Ο Πρύτανης, ανταποκρινόμενος στο αίτημα της από 26/2/2018 καταγγελίας περί εκκίνησης έρευνας, με επιστολή του στις 15/3/2018 απέστειλε  στο αρμόδιο όργανο την καταγγελία, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία για τη διαπίστωση της τυχόν τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων και τον προσδιορισμό των προσώπων που τυχόν ευθύνονται.

3. Δεδομένου ότι η εν λόγω καταγγελία δεν προσδιορίζει συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα αλλά αναφέρεται αορίστως σε «χρήστες»  μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα προκύπτουν ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διερεύνηση του σοβαρού αυτού θέματος καθίσταται απαιτητική.

4. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και είναι σαφές και αυτονόητο ότι αποτελεί ύψιστη υποχρέωση  για το ΟΠΑ η τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και η υπεράσπιση του κύρους των πτυχίων του. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με αξιοπιστία και σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, και οι τυχόν παραβάτες θα τιμωρηθούν. Προέχει η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης ακόμα και αν αυτή ολοκληρωθεί μετά τη διενέργεια των επικείμενων φοιτητικών εκλογών στις 16/5/2018.

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέριμνα όλων είναι η διαφύλαξη του ακαδημαϊκού κεφαλαίου του Ιδρύματος παρά τις δυσχέρειες που, σε τακτική ή έκτακτη βάση, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

ID: 
927

Τελευταία ενημέρωση: 03-05-2018