Επαναπιστοποίηση του MBA International και του Executive MBA από το ΑΜΒΑ – The Association of MBAs

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA, καθώς και το MBA International του ΟΠΑ επαναπιστοποιήθηκαν από το Association of MBAs (AMBA), τον διεθνή ανεξάρτητο φορέα για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Το AMBA ιδρύθηκε το 1967 και είναι ο μόνος φορέας πιστοποίησης ΜΒΑ Προγραμμάτων διεθνώς που θέτει τα παγκόσμια κριτήρια ποιότητας και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις για προγράμματα ΜΒΑ. 

Μέχρι σήμερα, από το ΑΜΒΑ έχουν πιστοποιηθεί προγράμματα σε περίπου 260 πανεπιστήμια σε περισσότερες από 75 χώρες, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 2% μόνο των προσφερόμενων προγραμμάτων ΜΒΑ παγκοσμίως. 

Το MBA International και το Executive MBA του ΟΠΑ είναι τα μοναδικά πανεπιστημιακού επιπέδου στην Ελλάδα στη λίστα του ΑΜΒΑ.

Μετά από εκτενή αξιολόγηση online και δια ζώσης τον περασμένο Δεκέμβρη, το MBA International και το Executive MBA του ΟΠΑ έλαβαν την πιστοποίηση αυτή, ως επιβεβαίωση ότι η διδασκαλία, το πρόγραμμα σπουδών, η ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού καθώς και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές καλύπτουν τα υψηλότατα κριτήρια που θέτει το AMBA. Όπως εκφράστηκε στην έκθεση αξιολόγησης των διεθνών αξιολογικών: «Μείναμε εντυπωσιασμένοι από την προσπάθεια, την αφοσίωση και τον ενθουσιασμό που όλη η ομάδα των δυο ΜΒΑ προγραμμάτων έδειξε κατά την διαδικασία πιστοποίησης».

Για την αξιολόγηση ελήφθη, επίσης, υπόψη η άποψη φοιτητών, αποφοίτων, εργοδοτών καθώς και καθηγητών των δύο προγραμμάτων. 

Για τους φοιτητές του Executive και του International MBA, η συγκεκριμένη πιστοποίηση διασφαλίζει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του πτυχίου τους και επιβεβαιώνει ότι η εμπιστοσύνη τους στα δύο αυτά προγράμματα τους προσφέρει την καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης. 

Για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εντάξουν στελέχη στο δυναμικό τους, καταδεικνύει την ποιότητα των αποφοίτων των προγραμμάτων, καθώς μόνο τα δύο αυτά προγράμματα ΜΒΑ μεταξύ όλων των κρατικών Πανεπιστημίων στη χώρα μας έχουν μέχρι σήμερα λάβει πιστοποίηση ΑΜΒΑ. 

ID: 
3771

Τελευταία ενημέρωση: 02-02-2023