Ενημέρωση για την ύπαρξη πολυτροπικής ψηφιακής βιβλιοθήκης με την ονομασία AMELib, που απευθύνεται σε εντυποανάπηρους φοιτητές

Αθήνα, 19.3.2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημέρωση για την ύπαρξη πολυτροπικής ψηφιακής βιβλιοθήκης
με την ονομασία AMELib, που απευθύνεται σε εντυποανάπηρους φοιτητές

 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο οριζόντιας δράσης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), του οποίου αποτελεί μέλος, έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί πολυτροπική ψηφιακή βιβλιοθήκη με την ονομασία AMELib (http://amelib.seab.gr). Η AMELib απευθύνεται στους εντυπο-ανάπηρους φοιτητές του Πανεπιστημίου, δηλ.  φοιτητές που πάσχουν από ελαττωματική ή εξασθενημένη όραση που δεν δύναται να διορθωθεί με χρήση διορθωτικών φακών σε έναν τέτοιο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός για διάβασμα, για τους κωφαλάλους και γενικότερα για τα άτομα που λόγω μιας αναπηρίας δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα τυπωμένο κείμενο με συμβατικό τρόπο ή να αντιληφθούν το περιεχόμενο ενός έργου με τη χρήση των φυσικών αισθήσεών τους.  Το περιεχόμενό της έχει εμπλουτιστεί με προσβάσιμα συγγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικών εκδοτικών οίκων, σε πολλούς και διαφορετικούς μορφότυπους, όπως pdf, doc, daisy, epub, wav, τα οποία μπορούν να μεταφορτωθούν στον προσωπικό υπολογιστή των εγγεγραμμένων μελών της υπηρεσίας.
Για την εγγραφή στην υπηρεσία AMELib, απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. Στη συνέχεια, θα δοθεί από τη βιβλιοθήκη κωδικός που θα επιτρέπει την πιστοποίηση του μέλους, προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση στην υπηρεσία.
Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία της AMELib μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης αλλά και στη διεύθυνση της AMELib (http://amelib.seab.gr) .
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ID: 
832
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 20-03-2018