Εκλογές Ανάδειξης Πρύτανη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα,  24 Ιουλίου 2020

 

Δελτίο Τύπου

 

Θέμα: Εκλογές Ανάδειξης Πρύτανη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Νέος Πρύτανης για την επόμενη τετραετία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024, εκλέχτηκε ο Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης με Αντιπρυτάνεις τους Καθηγητή Βασίλειο Βασδέκη, Καθηγητή Κωνσταντίνο Δράκο, Καθηγητή Βασίλειο Παπαδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Λεκάκο.

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

 

 

ID: 
2447

Τελευταία ενημέρωση: 24-07-2020