Εγγραφές των εισαγόμενων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδ. έτος 2017-2018 από 5-12 Οκτωβρίου 2017

   Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017
 

 

Εγγραφές των εισαγόμενων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

 

Οι εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 5/10/2017 μέχρι και 12/10/2017, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 – 14:00 και Παρασκευή 11:00 – 13:00.
 

 

 

 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
 

ID: 
424
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 04-10-2017