Έδρα UNESCO στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έδρα UNESCO στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές και

Κοινωνικές Επιστήμες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ιδιαίτερη τιμή ανακοινώνει την ίδρυση Έδρας UNESCO στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Σκοπός της Έδρας είναι η προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του τρόπου εργασίας των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο πλαίσιο ενός ευρέος πλέγματος διεθνών συνεργασιών υπό την αιγίδα της UNESCO.

Αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο οποίος διεθνώς συντελείται ραγδαίως, όχι μόνο προσφέρει νέες δυνατότητες έρευνας, διδασκαλίας και επικοινωνίας, αλλά και ενισχύει την επίδραση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στην οικονομία και την κοινωνία.

Η Έδρα UNESCO Ψηφιακών Μεθόδων για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες συγκεντρώνει μία ομάδα Καθηγητών και επιστημονικών συνεργατών με μεγάλη δραστηριότητα, διεθνή παρουσία και εμπειρία στην εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων στις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες, με επικεφαλής τον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής Πάνο Κωνσταντόπουλο. Θα λειτουργήσει ως πόλος ευρύτερης συνεργασίας με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, με οργανισμούς μνήμης, δίκτυα, ερευνητικές υποδομές και ιδιωτικούς φορείς. Το πρόγραμμα εργασίας της Έδρας περιλαμβάνει την ενίσχυση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης  στο αντικείμενό της, την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας, την υποστήριξη της δημιουργίας κοινοτήτων πρακτικής και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, αναφερόμενος στο γεγονός, δήλωσε: "Με την έναρξη λειτουργίας της Έδρας UNESCO Ψηφιακών Μεθόδων για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια ενός σημαντικού διεπιστημονικού πεδίου στην Ελλάδα, καθώς και στη συμμετοχή της στο παγκόσμιο δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και διάδοσης προγραμμάτων".

 

 

 

ID: 
3750

Τελευταία ενημέρωση: 24-01-2023