Διπλό Μεταπτυχιακό στη Στατιστική και τα Χρηματοοικονομικά του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Οικονομικών και Διοικητικής του Πανεπιστημίου της Παβία

Διπλό Μεταπτυχιακό στη Στατιστική και τα Χρηματοοικονομικά

του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και 
του Τμήματος Οικονομικών και Διοικητικής του Πανεπιστημίου της Παβία

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και του προσανατολισμού στο στρατηγικό στόχο της διεθνοποίησης, προχώρησε στην πρώτη συμφωνία διπλού μεταπτυχιακού τίτλου με το Πανεπιστήμιο της Παβία στην Ιταλία.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Mεταπτυχιακού Προγράμματος πλήρους Φοίτησης στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν και το Μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά (Laurea Magistrale in Economics, Finance and International Integration, Finance Specialization - "MEFI") του Πανεπιστημίου της Παβία, με μειωμένο αριθμό μαθημάτων και με κοινή διπλωματική εργασία. Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν δύο ξεχωριστά πτυχία στα Χρηματοοικονομικά και στη Στατιστική.

Η μετακίνηση των φοιτητών θα χρηματοδοτηθεί και από το πρόγραμμα ERASMUS+. Αντίστοιχα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος MEFI του Πανεπιστημίου της Παβία, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό πλήρους  φοίτησης στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.

Τα προγράμματα διπλού πτυχίου ή μεταπτυχιακού (Double Degree Programs) αποτελούν πρωτοπόρα και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών που οργανώνονται μεταξύ δύο Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων διαφορετικών χωρών. Τα προγράμματα αυτά προβλέπουν μια υποχρεωτική περίοδο κινητικότητας για τους συμμετέχοντες φοιτητές, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα έτος σε κάθε Πανεπιστήμιο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, οι φοιτητές που θα έχουν συμμετάσχει στα μαθήματα και στην τελική εξέταση, θα λάβουν δύο πανεπιστημιακούς τίτλους, ένα από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα.

Το Πανεπιστήμιο της Παβία ιδρύθηκε το 1361 και είναι ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια  του κόσμου. Το Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικής (DEM) του Πανεπιστημίου της Παβία έχει ενεργοποιήσει 20 προγράμματα διπλού πτυχίου με πανεπιστήμια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.  

Ειδικότερα, η συμφωνία διπλού μεταπτυχιακού μεταξύ ΟΠΑ και Πανεπιστήμιου της Παβία περιλαμβάνει:

  • Μετακίνηση των φοιτητών μεταπτυχιακού πλήρους φοίτησης στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ του ΟΠΑ στο μεταπτυχιακό MEFI του Πανεπιστημίου της Παβία
  • Μετακίνηση των φοιτητών και αποφοίτων του μεταπτυχιακού MEFI της Παβία στο μεταπτυχιακό ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ του ΟΠΑ
  • Χρηματοδότηση των μετακινήσεων των φοιτητών μέσω του προγράμματος ERASMUS+
  • Απαλλαγή των φοιτητών μας από δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο της Παβία
  • Κοινή διπλωματική εργασία μεταξύ των δύο Τμημάτων. Η δράση αυτή θα προωθήσει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων και ερευνητών σε βασικό ερευνητικό επίπεδο

Η συμφωνία αυτή έγινε και στο πλαίσιο του δικτύου Πανεπιστημίων HERMES με το οποίο συνεργάζεται εδώ και χρόνια το ΟΠΑ (http://hermes-universities.eu/). 

Η συνεργασία αυτή αποτελεί το σημείο εκκίνησης για το ΟΠΑ σε μια νέα εποχή με την ανάπτυξη ενισχυμένων Προγραμμάτων Σπουδών και διπλών Πτυχίων μέσω διεθνών συνεργασιών. Στρατηγικός στόχος του Ιδρύματος είναι τα επόμενα χρόνια να προχωρήσει σε νέες συμφωνίες, παρόμοιου τύπου, οι οποίες θα το οδηγήσουν στην ουσιαστική διεθνοποίησή του.

Μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες για το διπλό πτυχίο στη Στατιστική και στα Χρηματοοικονομικά στην ιστοσελίδα: https://tinyurl.com/dd-aueb-pavia

ID: 
3448

Τελευταία ενημέρωση: 13-05-2022