Δηλώσεις Μαθημάτων Πτυχιακής Εξεταστικής Περιόδου (Εμβόλιμης)  Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2023

   Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022

 

Δηλώσεις Μαθημάτων Πτυχιακής Εξεταστικής Περιόδου (Εμβόλιμης)  Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2023

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α 141) και την απόφαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. (5η συνεδρίαση/08.12.2022/ ΑΔΑ:Ψ7ΚΧ469Β4Μ-Π8Β) θα διενεργηθεί Πτυχιακή Εξεταστική για τα προγράμματα του πρώτου κύκλου σπουδών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην πτυχιακή εξεταστική έχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δηλαδή βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο σπουδών και άνω.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι φοιτητές/τριες (από 9ο εξάμηνο και άνω) όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πτυχιακή εξεταστική (εμβόλιμη), να δηλώσουν τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό.

Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη  15/12/2022 έως και την Τρίτη 27/12/2022, στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της πτυχιακής εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2023 θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
3719

Τελευταία ενημέρωση: 15-12-2022