Δηλώσεις Μαθημάτων Πτυχιακής Εξεταστικής Περιόδου (Εμβόλιμης) εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α 141) και την απόφαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. (5η συνεδρίαση/08.12.2022/ ΑΔΑ:Ψ7ΚΧ469Β4Μ-Π8Β) θα διενεργηθεί Πτυχιακή Εξεταστική (Εμβόλιμη) για τα προγράμματα του πρώτου κύκλου σπουδών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην πτυχιακή εξεταστική έχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δηλαδή βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο σπουδών και άνω.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι φοιτητές/τριες (από 9ο εξάμηνο και άνω) όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πτυχιακή εξεταστική (εμβόλιμη), να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό.

Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα  13/03/2023 έως και την Κυριακή 19/03/2023, στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της πτυχιακής εξεταστικής περιόδου θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ID: 
3827
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 10-03-2023