Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης