Διακήρυξη Νο 182/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης αιθουσών διδασκαλίας, αμφιθεάτρων και λοιπών χώρων του Πανεπιστημίου»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 24/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 23/07/2018, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

 
ID: 
1092

Τελευταία ενημέρωση: 09-07-2018