Διακήρυξη Νο 177/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για "Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων του Κεντρικού Κτιρίου και των Πτερύγων Δεριγνύ και Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"

Ημερομηνία διαγωνισμού: 29/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 28/03/2018, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 02:00 μμ.Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -264.
ID: 
819

Τελευταία ενημέρωση: 16-03-2018