Εφαρμογή Κρατήσεων Αιθουσών Συνεδριάσεων


Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου

Χωρητικότητα 300 ατόμων.


Συνδεθείτε

 

Υπεύθυνος: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ pr-office@aueb.gr, 210 - 8203 216


ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Χωρητικότητα 220 ατόμων.


Συνδεθείτε

Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από ενδοϋπηρεσιακό σημείωμα που να απευθύνεται στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων μέσω https://papyros.aueb.gr/ στο οποίο να περιγράφεται το είδος της Τελετής, αρ. συμμετεχόντων, ανάγκη τεχνικής υποστήριξης (μικρόφωνα, podium,οθόνες), καθαριότητα κτλ.

Υπεύθυνος: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ pr-office@aueb.gr, 210 - 8203 216


Αμφ. Αντωνιάδου

Χωρητικότητα 350 ατόμων.


Συνδεθείτε
 

Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από ενδοϋπηρεσιακό σημείωμα που να απευθύνεται στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων μέσω https://papyros.aueb.gr/ στο οποίο να περιγράφεται το είδος της Τελετής, αρ. συμμετεχόντων, ανάγκη τεχνικής υποστήριξης (μικρόφωνα, podium,οθόνες), καθαριότητα κτλ.

Υπεύθυνος: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ pr-office@aueb.gr, 210 - 8203 216


Φουαγιέ Αμφ. Αντωνιάδου

Χωρητικότητα 150 ατόμων.


Συνδεθείτε
 

Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από ενδοϋπηρεσιακό σημείωμα που να απευθύνεται στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων μέσω https://papyros.aueb.gr/ στο οποίο να περιγράφεται το είδος της Τελετής, αρ. συμμετεχόντων, ανάγκη τεχνικής υποστήριξης (μικρόφωνα, podium,οθόνες), καθαριότητα κτλ.

Υπεύθυνος: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ pr-office@aueb.gr, 210 - 8203 216


Αίθουσα τηλεδιασκέψεων Α41, πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος

Χωρητικότητα 20 ατόμων.
Η αίθουσα διαθέτει ειδικό δικτυακό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό (κάμερες, μικρόφωνα, οθόνες) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από λογισμικό τηλεδιάσκεψης.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

Υπεύθυνος: Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων noc@aueb.gr, 210 - 8203 900


Αίθουσα Α36, πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος

Χωρητικότητα 40 ατόμων.

Η αίθουσα διαθέτει ειδικό δικτυακό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό (κάμερες, μικρόφωνα, οθόνες) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από λογισμικό τηλεδιάσκεψης.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

Υπεύθυνος: Σταυριάννα Σταματίου stavri@aueb.gr, 210 - 8203 323

Υπεύθυνος για τηλεδιασκέψεις: Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων noc@aueb.gr, 210 - 8203 900


 

Αίθουσα Α5, πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος

Χωρητικότητα 14 ατόμων.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

 

Υπεύθυνος: Σταυριάννα Σταματίου stavri@aueb.gr, 210 - 8203 323


 

Αίθουσα Δ4, πτέρυγα Δεριγνύ, 4ος όροφος

Χωρητικότητα 45 ατόμων.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

 

Υπεύθυνος: Σταυριάννα Σταματίου stavri@aueb.gr, 210 - 8203 323


 

Αίθουσα Τ104, κτήριο Τροίας, 1ος όροφος

Χωρητικότητα 12 ατόμων.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

 

Υπεύθυνος: Σταυριάννα Σταματίου stavri@aueb.gr, 210 - 8203 323


 

Αίθουσα Τ204, κτήριο Τροίας, 2ος όροφος

Χωρητικότητα 12 ατόμων.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

 

Υπεύθυνος: Σταυριάννα Σταματίου stavri@aueb.gr, 210 - 8203 323


 

Αίθουσα T304, κτήριο Τροίας, 3ος όροφος

Χωρητικότητα 12 ατόμων.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

 

Υπεύθυνος: Σταυριάννα Σταματίου stavri@aueb.gr, 210 - 8203 323


 

Αίθουσα T414, κτήριο Τροίας, 4ος όροφος

Χωρητικότητα 12 ατόμων.


Συνδεθείτε

κανονισμός αίθουσας

 

Υπεύθυνος: Σταυριάννα Σταματίου stavri@aueb.gr, 210 - 8203 323

Τελευταία ενημέρωση: 14-06-2024