Αποτελέσματα της Πρόσκλησης για παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες