Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του  Τμήματος, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 , οι οποίες διεξήχθησαν με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος (συνεδρία 10η /17.04.2019). Η  κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20). Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι  ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας και των δύο βαθμολογητών.

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019-2020

 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο

Μικροοικονομική Ι  

 

 

Μαθηματικά Ι

 

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

 

Συνολική Βαθμολογία

 

Α' Αξιολογητής

Β'Αξιολογητής 

Τελικός Βαθμός

Α'Αξιολογητής

Β'Αξιολογητής

Τελικός Βαθμός

Α' Αξιολογητής

Β'Αξιολογητής

Τελικός Βαθμός

 

Δημοπούλου Ιωάννα

Έξι (6)

Έξι (6)

Έξι (6)

Δεκαέξι (16)

Δεκαέξι(16)

Δεκαέξι (16)

Οκτώ (8)

Οκτώ (8)

Οκτώ (8)

Τριάντα  (30)

Πετρέλλης Σταύρος

Μηδέν (0)

Μηδέν (0)

Μηδέν (0)

Μηδέν (0)

Μηδέν (0)

Μηδέν (0)

Έξι (6)

Έξι (6)

Έξι (6)

Έξι (6)

Τραυλός Βασίλειος

Έξι (6)

Έξι (6)

Έξι (6)

Εννέα (9)

Εννέα (9)

Εννέα (9)

Έξι (6)

Έξι (6)

Έξι (6)

Είκοσι ένα (21)

Παπαδόπουλος

Θεόφιλος

 

 

----------

 

---------

 

 

--------

 

---------

 

---------

 

 

---------

 

---------

 

--------

 

--------

 

--------

                       

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ

*

Καθηγητής Θ. ΜΟΥΤΟΣ

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας

ID: 
2104
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 13-01-2020