Αποτελέσματα εκλογών Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 26ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

Τα αποτελέσματα της εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίες διεξήχθησαν την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, έχουν ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         Υπήρξε ένας υποψήφιος Πρόεδρος, ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Καραμάνης

·         1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 16 επί συνόλου 22

·         2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 1 επί συνόλου 1

·         Ο Καθηγητής κ, Κωνσταντίνος Καραμάνης έλαβε 13 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 1 ψήφο από τα μέλη της 2ηςομάδας

·         Βρέθηκαν 3 λευκά ψηφοδέλτια και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στην 1η ομάδα εκλεκτόρων. Δεν βρέθηκε κανένα λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στη 2η ομάδα εκλεκτόρων

·         Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης) έλαβε 17 έγκυρες ψήφους και εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         Υπήρξε ένας υποψήφιος Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αναστάσιος Δράκος

·         1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 16 επί συνόλου 22

·         2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 1 επί συνόλου 1

·         Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αναστάσιος Δράκος έλαβε 11 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 1 ψήφο από τα μέλη της 2ης ομάδας

·         Βρέθηκαν 5 λευκά ψηφοδέλτια και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στην 1η ομάδα εκλεκτόρων. Δεν βρέθηκε κανένα λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στη 2η ομάδα εκλεκτόρων

·         Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Αναπληρωτής Καθηγητής Αναστάσιος Δράκος έλαβε 15 έγκυρες ψήφους και εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

ID: 
1074
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020