Αποτελέσματα εκλογών Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 26ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

Τα αποτελέσματα της εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος  Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίες διεξήχθησαν την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, έχουν ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         Υπήρξε ένας υποψήφιος Πρόεδρος, ο Καθηγητής κ. Βλάσιος Σταθακόπουλος

·         1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 14 επί συνόλου 15

·         2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 3 επί συνόλου 3

·         Ο Καθηγητής κ. Βλάσιος Σταθακόπουλος έλαβε 14 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 3 ψήφους από τα μέλη της 2ηςομάδας

·         Δεν Βρέθηκαν λευκά ψηφοδέλτια ούτε άκυρα ψηφοδέλτια στην 1η ομάδα εκλεκτόρων. Δεν βρέθηκε κανένα λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στη 2η ομάδα εκλεκτόρων

·         Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Καθηγητής  κ. Βλάσιος Σταθακόπουλος) έλαβε 17 έγκυρες ψήφους και εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         Υπήρξε ένας υποψήφιος Αναπληρωτής Πρόεδρος, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα  Μαρία Βακόλα

·         1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 14 επί συνόλου 15

·         2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 3 επί συνόλου 3

·         Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Μαρία Βακόλα έλαβε 14 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 3 ψήφους από τα μέλη της 2ης ομάδας

·         Δεν Βρέθηκαν λευκά ούτε άκυρα ψηφοδέλτια στην 1η ομάδα εκλεκτόρων. Δεν Βρέθηκαν λευκά ούτε άκυρα ψηφοδέλτια στη 2η ομάδα εκλεκτόρων

·         Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Μαρία Βακόλα) έλαβε 17 έγκυρες ψήφους και εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

 

ID: 
1073
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020