Αποτελέσματα εκλογών Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 26ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

Τα αποτελέσματα της εκλογής Προέδρου του Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία διεξήχθη την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, έχουν ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  • Υπήρξε ένας υποψήφιος Πρόεδρος, η Καθηγήτρια κα Αφροδίτη Παπαδάκη
  • 1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 14 επί συνόλου 18
  • 2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 2 επί συνόλου 2
  • Η καθηγήτρια κα Αφροδίτη Παπαδάκη  έλαβε 12 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 2 ψήφους από τα μέλη της 2ηςομάδας   
  • Βρέθηκαν 2 λευκά ψηφοδέλτια και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στην 1η ομάδα εκλεκτόρων. Δεν βρέθηκε κανένα λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στη 2η ομάδα εκλεκτόρων
  • Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Καθηγήτρια κα Αφροδίτη Παπαδάκη) έλαβε 16 έγκυρες ψήφους και εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

 
 

 

 
 

 

ID: 
1072

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020