Αποτελέσματα εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 26ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

Τα αποτελέσματα της εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος  Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, η οποία διεξήχθη την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, έχουν ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Υπήρξε ένας υποψήφιος Πρόεδρος, ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Βασδέκης
 • 1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 14 επί συνόλου 21
 • 2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 1 επί συνόλου 1
 • Ο καθηγητής κ.  Βασίλειος Βασδέκης  έλαβε 12 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 1 ψήφο από το μέλος της 2ηςομάδας
 • Βρέθηκαν 2 λευκά ψηφοδέλτια και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στην 1η ομάδα εκλεκτόρων. Δεν βρέθηκε κανένα λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στη 2η ομάδα εκλεκτόρων
 • Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Καθηγητής κ. Βασίλειος Βασδέκης) έλαβε 16 έγκυρες ψήφους και εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Υπήρξε ένας υποψήφιος Αναπληρωτής Προέδρος, ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Καρλής
 • 1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 14 επί συνόλου 21
 • 2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 1 επί συνόλου 1
 • Ο καθηγητής κ. Δημήτριος Καρλής  έλαβε 12 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 1 ψήφο από το μέλος της 2ηςομάδας
 • Βρέθηκαν 2 λευκά ψηφοδέλτια και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στην 1η ομάδα εκλεκτόρων. Δεν βρέθηκε κανένα λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στη 2η ομάδα εκλεκτόρων
 • Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Καθηγητής  κ. Δημήτριος Καρλής) έλαβε 16 έγκυρες ψήφους και εκλέγεται Αναπληρωτής  Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής.

 

 

 

 
 

 

ID: 
1090

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020