Αποτελέσματα εκλογών Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

Τα αποτελέσματα της εκλογής Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία διεξήχθη τη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018, έχουν ως ακολούθως:

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  • Υπήρξε ένας υποψήφιος Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Καθηγητής κ. Απόστολος Μπάλλας.
  • 1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 12 επί συνόλου 18.
  • 2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 2 επί συνόλου 2.
  • Ο καθηγητής κ. Απόστολος Μπάλλας  έλαβε 11 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 2 ψήφους από τα μέλη της 2ηςομάδας.
  • Βρέθηκαν 1 λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στην 1η ομάδα εκλεκτόρων. Δεν βρέθηκε κανένα λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στη 2η ομάδα εκλεκτόρων.
  • Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Καθηγητής κ. Απόστολος Μπάλλας) έλαβε 15 έγκυρες ψήφους και εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

 

ID: 
1159

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020