Αποτελέσματα εκλογής ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 

Τα αποτελέσματα της εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, οι οποίες διεξήχθησαν τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, έχουν ως ακολούθως:
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Υπήρξε μία υποψήφια Πρόεδρος, η Καθηγήτρια Ελένη Λουρή-Δενδρινού.
 • 1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 16 επί συνόλου 21.
 • 2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 5 επί συνόλου 5.
 • Η Καθηγήτρια Ελένη Λουρή-Δενδρινού έλαβε 14 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 5 ψήφους από τα μέλη της 2ης ομάδας.
 • Βρέθηκαν 2 λευκά ψηφοδέλτια και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στην 1η ομάδα εκλεκτόρων. Δεν βρέθηκε κανένα λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στη 2η ομάδα εκλεκτόρων.
 • Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  με αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017), η Καθηγήτρια Ελένη Λουρή-Δενδρινού έλαβε 18 έγκυρες ψήφους και εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Υπήρξε ένας υποψήφιος Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Καθηγητής Θεόδωρος Παλυβός.
 • 1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 16 επί συνόλου 21.
 • 2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 5 επί συνόλου 5.
 • Καθηγητής Θεόδωρος Παλυβός έλαβε 14 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 5 ψήφους από τα μέλη της 2ης ομάδας.
 • Βρέθηκαν 1 λευκό ψηφοδέλτιο και 1 άκυρο ψηφοδέλτιο στην 1η ομάδα εκλεκτόρων. Δεν βρέθηκε κανένα λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στη 2η ομάδα εκλεκτόρων.
 • Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  με αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017), ο Καθηγητής Θεόδωρος Παλυβός έλαβε 18 έγκυρες ψήφους και εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.
ID: 
511

Τελευταία ενημέρωση: 15-06-2018