Αποτελέσματα εκλογής ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 9ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Τα αποτελέσματα της εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίες διεξήχθησαν την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017, έχουν ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Υπήρξε ένας υποψήφιος Πρόεδρος, ο Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης
 • 1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 19 επί συνόλου 21
 • 2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 2 επί συνόλου 2
 • Ο Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης έλαβε 18 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 2 ψήφους από τα μέλη της 2ης ομάδας
 • Βρέθηκε 1 λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στην 1η ομάδα εκλεκτόρων. Δεν βρέθηκε κανένα λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στη 2η ομάδα εκλεκτόρων
 • Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης έλαβε 22 έγκυρες ψήφους και εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 • Υπήρξε ένας υποψήφιος Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου
 • 1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 19 επί συνόλου 21
 • 2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 2 επί συνόλου 2
 • Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου έλαβε 19 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 2 ψήφους από τα μέλη της 2ης ομάδας
 • Δεν βρέθηκε κανένα λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στην 1η ομάδα εκλεκτόρων. Δεν βρέθηκε κανένα λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στη 2η ομάδα εκλεκτόρων
 • Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου έλαβε 23 έγκυρες ψήφους και εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ID: 
517

Τελευταία ενημέρωση: 15-06-2018