Αποτελέσματα εκλογής ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 20ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

 

Τα αποτελέσματα της εκλογής ανάδειξης  Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, η οποία διεξήχθη την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, έχουν ως ακολούθως:
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

  • Υπήρξε ένας υποψήφιος Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Καθηγητής Γεώργιος Ξυλωμένος
  • Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 23 επί συνόλου 26
  • Ο Καθηγητής Γεώργιος Ξυλωμένος έλαβε 21 ψήφους
  • Βρέθηκαν 2 λευκά ψηφοδέλτια και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας εκλέγεται ο Καθηγητής Γεώργιος Ξυλωμένος
ID: 
3094

Τελευταία ενημέρωση: 21-07-2021