Απόφαση Συγκλήτου για την κατάληψη του κεντρικού κτηρίου 18-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2017
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και εξέτασε την άκρως ανησυχητική και επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Ίδρυμα, εξαιτίας του γεγονότος ότι ομάδα αγνώστων ατόμων εισέβαλε στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, εξεδίωξε από τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια φοιτητές και προσωπικό και κατέλαβε το κτίριο από το απόγευμα της Παρασκευής 15 Δεκεμβρίου 2017.
Η κατάληψη αυτή έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Τίθεται σε κίνδυνο η ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου, αναβάλλονται οι προγραμματισμένες ακαδημαϊκές δραστηριότητες με σημαντικό κόστος για τους συμμετέχοντες, και παρεμποδίζεται η διεκπεραίωση διοικητικών και τεχνικών εργασιών που η μη ολοκλήρωση τους εντός του έτους 2017 θα επιφέρει ζημίες και βλάβη τόσο σε άτομα όσο και στο Ίδρυμα.
Το μεγαλύτερο κόστος, όμως, από την κατάληψη αυτή είναι η κατάλυση του κράτους δικαίου, η ακύρωση της δημοκρατικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου, η εμπέδωση κλίματος φόβου και ανασφάλειας στη πανεπιστημιακή κοινότητα, και η αποθάρρυνση φοιτητών και προσωπικού να αφιερωθούν στο πανεπιστημιακό τους έργο, στη μάθηση και στη δημιουργία.
Η Σύγκλητος θεωρεί ότι αποτελεί υποχρέωσή της να υπερασπιστεί την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ομαλή ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος, το δικαίωμα των 12.000 μελών της κοινότητας του Πανεπιστημίου να έχουν ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση στους χώρους του, καθώς επίσης και να προστατεύσει το κύρος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για τους λόγους αυτούς η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου:
Α. καλεί τους καταληψίες να αποχωρήσουν και να παραδώσουν το κτήριο στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος,
Β. ζητά από την Πολιτεία να διασφαλίσει μόνιμες συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου,

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί επένδυση της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία εκατό χρόνια και είναι καθήκον όλων η προστασία και η λειτουργία του σε καθεστώς ελευθερίας, δημοκρατίας και σεβασμού των ακαδημαϊκών αξιών.
Η Σύγκλητος παραμένει σε διαρκή συνεδρίαση.

ID: 
603
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 18-12-2017