Απόφαση Συγκλήτου για διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID 19