Απόφαση ορισμού τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας