Αποδεκτοί τίτλοι για τις "στήλες" των CSV αρχείων επαφών που εξάγονται από προγράμματα ηλ. ταχυδρομείου για εισαγωγή στο Webmail

Αποδεκτοί τίτλοι για τις "στήλες" των CSV αρχείων επαφών που εξάγονται από Microsoft Outlook, Thunderbird κλπ για εισαγωγή στο Webmail

 

Microsoft Outlook:

 

Anniversary

Assistant's Name

Assistant's Phone

Birthday

Business City

Business Country/Region

Business Fax

Business Phone

Business Phone 2

Business Postal Code

Business State

Business Street

Car Phone

Categories

Company

Department

E-mail Address

E-mail 2 Address

E-mail 3 Address

First Name

Gender

Home City

Home Country/Region

Home Fax

Home Phone

Home Phone 2

Home Postal Code

Home State

Home Street

Job Title

Last Name

Manager's Name

Middle Name

Mobile Phone

Notes

Other City

Other Country/Region

Other Fax

Other Phone

Other Postal Code

Other State

Other Street

Pager

Primary Phone

Spouse

Suffix

Title

Web Page

 

------------------------

 

Thunderbird:

 

Birth Day

Birth Month

Birth Year

Display Name

Fax Number

Home Address

Home Country

Home ZipCode

Mobile Number

Nickname

Organization

Pager Namber

Primary Email

Secondary Email

Web Page 1

Web Page 2

Work Phone

Work Address

Work Country

Work ZipCode

 

------------------------

 

Λοιπά:

 

Date of Birth

Email

Home Mobile

Home Zip

Info

User Photo

URL

Work City

Work Company

Work Dept

Work Fax

Work Mobile

Work State

Work Title

Work Zip

Τελευταία ενημέρωση: 13-01-2020