Από Κοινού Διδακτορικές Σπουδές (Cotutelle de Thèse) μεταξύ Πανεπιστημίου της Λωζάνης και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Στατιστική και Εγκληματολογική Επιστήμη»

Δελτίο Τύπου

Το Τμήμα Στατιστικής (Στατιστική) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Σχολή Ποινικής Δικαιοσύνης (Εγκληματολογική Επιστήμη) του Πανεπιστημίου της Λωζάνης, στην Ελβετία θεσπίζουν διαδικασία, για την από κοινού εποπτεία διδακτορικών σπουδών, ξεκινώντας με την από κοινού επίβλεψη του Διδακτορικού τίτλου σπουδών: Forensic Inference and Statistics around Dynamic Signatures Data.

Ο υποψήφιος διδάκτορας εγγράφεται και στα δύο Πανεπιστήμια, με τη δημόσια υπεράσπιση της Διατριβής να πραγματοποιείται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη δημόσια παρουσίαση της Διατριβής να πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης.

Μετά την επιτυχημένη Δημόσια Υπεράσπιση της Διατριβής, αποκτά δύο ξεχωριστά Διδακτορικά Διπλώματα, σε δύο διακριτούς τομείς («Στατιστική και Εγκληματολογική Επιστήμη» - “Statistics and Forensic Science”), για την ίδια Διατριβή, και τον τίτλο του διδάκτορα  (Διδακτορικό Δίπλωμα, που εκπονείται στο πλαίσιο μιας “Cotutelle de thèse”, μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου της Λωζάνης):

Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
Ph.D. in Statistics (Διδακτορικό Δίπλωμα στη Στατιστική)

Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος Πανεπιστημίου της Λωζάνης:
Ph.D. στην Εγκληματολογική Επιστήμη (Τίτλος στα γαλλικά: Doctorat ès Sciences en Science Forensique)

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dept.aueb.gr/el/stat/news/19122022jointphd

ID: 
3734

Τελευταία ενημέρωση: 11-01-2023