Ανακύρηξη Υποψηφίου για τη Θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Αναλυτικής