Ανακοίνωση προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility Program) κατά το ακαδ. έτος 2020 - 21

Ανακοίνωση

προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας

για συμμετοχή  στο Πρόγραμμα Εrasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility Program) 

κατά το  ακαδημαϊκό ΄Ετος 2020 - 2021

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εrasmus+ International Credit Mobility, το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορήγησε στο Πανεπιστήμιό μας την παρακάτω Erasmus+ υποτροφία κινητικότητας φοιτητών για σπουδές:

 

Χώρα

Είδος Κινητικότητας

Τομέας Σπουδών

Αριθμός Μετακινούμενων

Διάρκεια Μετακίνησης

Δαπάνες ταξιδίου

Μηνιαία αποζημίωση

Σύνολο

ΚΑΝΑΔΑΣ

Concordia University of Edmonton

Εξερχόμενος προπτυχιακός

Διοίκηση Επιχειρήσεων

1

5 μήνες

1500 €

700 €

5.000 €

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές στο Concordia University of Edmonton κατά το Χειμερινό ή Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικώς στην κα. Έλενα Κανδεράκη (τηλ. 210-8203 250, e-mail: elka@aueb.gr) το αργότερο έως και την 28η Φεβρουαρίου 2020 τα κάτωθι  έγγραφα:

 

α) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Erasmus+ ICM Program Student Application Form
β)  αντίγραφο του πτυχίου γνώσης της ξένης γλώσσας (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: Β2)
γ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη Συμφωνία Μάθησης (Erasmus+ Learning Agreement), στην οποία θα πρέπει να έχουν καταγράψει τα μαθήματα, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα Υποδοχής. Η Συμφωνία Μάθησης (Erasmus+ Learning Agreement) θα πρέπει να φέρει την έγκριση και την υπογραφή του ακαδημαϊκού υπεύθυνου Εrasmus+ του Τμήματός τους.

Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από μία έγκυρες αιτήσεις θα δοθεί προτεραιότητα:

Α) στους φοιτητές με αντικείμενο σπουδών συναφές με αυτό της Ανακοίνωσης
Β) στους φοιτητές μεγαλύτερων ετών και μεταξύ αυτών σε όσους έχουν υψηλότερη επίδοση βάσει του μέσου όρου τους

 

Erasmus+ Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμημάτων ΟΠΑ

 

 

1. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη, τηλ. 210-8203 447, e-mail: miaouli@aueb.gr

2. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Μήλλιου, τηλ. 210-8203 380, e-mail: cmilliou@aueb.gr

3. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης, τηλ. 210-8203 923, e-mail: kkassima@aueb.gr

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Μανωλόπουλος, τηλ.210-8203 143, email: dmanolop@aueb.gr

 4. Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Επίκουρη Καθηγήτρια Λήδα Παναγιωτοπούλου, τηλ. 210-8203 544, e-mail: ledapan@aueb.gr

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Δρόσος, τηλ. 210-8203 468, email: drosos@aueb.gr

5. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Χαλαμανδάρης, τηλ. 210-8203 392, e-mail: gchalamandar@aueb.gr

Επίκουρος Καθηγήτης Ευθύμιος Δεμοιράκος, τηλ. 210-8203 442, e-mail: demirakos@aueb.gr

6. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη, τηλ. 210-8203 559, e-mail: ivoudour@aueb.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής Αδάμ Βρεχόπουλος, τηλ. 210-8203 804, e-mail: avrehop@aueb.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής Κλας Έρικ Σόντερκβιστ, τηλ. 210-8203 679, e-mail: soderq@aueb.gr

7. Πληροφορικής

Επίκουρη Καθηγήτρια Ευγενία Φουστούκου, τηλ. 210-8203 577, e-mail: eugenie@aueb.gr

8. Στατιστικής

Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, τηλ. 210-8203 801, e-mail: ayannaco@aueb.gr

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά, τηλ. 210-8203 521, email: livada@aueb.gr

 

 

 

 

Αθήνα,  29 Ιανουαρίου 2020

Από το  Γραφείο Erasmus+ /ΟΠΑ

ID: 
2137

Τελευταία ενημέρωση: 31-01-2020