Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαχθέντων στο Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Τμήμα Πληροφορικής

            ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 - 10434 ΑΘΗΝΑ - www.aueb.gr

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Πιστοποιημένο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13)

 

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Ανακοινώθηκε στους ιστότοπους των γραμματειών και του Προγράμματος

 

https://www.dept.aueb.gr/tep

 

ο πίνακας των αποτελεσμάτων επιλογής για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

 

Τα θεωρητικά μαθήματα του Προγράμματος ξεκινάνε κανονικά διαδικτυακά την Τρίτη 13/10/2020 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΟΠΑ.

 

Τα μαθήματα της ΠΑΔ Ι και ΙΙ θα γίνονται μόνο δια ζώσης σε δυο τμήματα Α και Β και είναι υποχρεωτική η παρουσία.

 

Καλούνται οι εισαχθέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ να προσέλθουν στην πρώτη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνάντηση της ΠΑΔ Ι την Παρασκευή 16/10/2020 σύμφωνα με την κατάταξη του πίνακα των αποτελεσμάτων ως εξής:

 

  1. Τμήμα Α: Από 1. ΦΡΥΔΑΚΗΣ έως 32. ΓΟΥΕΡΑ ώρες 9:00-11:00 στο αμφ. Υ1.
  2. Τμήμα Β: Από 33. ΤΥΠΑΛΔΟΥ έως 64. ΚΑΝΔΙΑΣ ώρες 11:15-13:15 στο αμφ. Χ.

 

Τα τμήματα Α και Β θα δουλέψουν παράλληλα έως τις 15:00 σε μικρές ομάδες σύμφωνα με την καθοδήγηση των μεντόρων τους.

 

Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτική με την χρήση μάσκας.

 

Καλό ακαδημαϊκό έτος!

 

 

 

Η επιστημονική υπεύθυνη και διδάσκουσα της ΠΑΔ Ι και ΙΙ

Δρ Βασιλική Μπρίνια

 

ID: 
2519

Τελευταία ενημέρωση: 02-10-2020