Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 10ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

ΑΘΗΝΑ, 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΕΚΙΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 
ID: 
1158

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020