Αίτηση ορκωμοσίας φοιτητών Τμήματος Στατιστικής που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019, να υποβάλουν «Αίτηση Ορκωμοσίας» στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο έως και την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019.

Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

  1. ακαδημαϊκή ταυτότητα,
  2. φοιτητικό βιβλιάριο υγείας, εφόσον έχει εκδοθεί
  3. βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
  4. παράβολο (15 ευρώ) από το ταμείο του Πανεπιστημίου για την έκδοση της περγαμηνής.

Σημείωση: Η Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής δεν θα εξυπηρετεί το κοινό την περίοδο: 01/08/2019 έως 20/08/2019.

 

Εκ της Γραμματείας

Αθήνα, 25/07/2019

ID: 
1821

Τελευταία ενημέρωση: 25-07-2019