Αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2021

Αθήνα,  23 Ιουλίου 2021

 

 

Αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων

Ιανουαρίου & Ιουνίου 2021

 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν το βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2021, προκειμένου να επανεξεταστούν σε αυτά, οφείλουν το διάστημα από 23 Αυγούστου έως και 6 Σεπτεμβρίου:

Α) να αποστείλουν από τον ιδρυματικό λογαριασμό τους (xxxxxxx@aueb.gr) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος xxxxxx@aueb.gr, ηλεκτρονικό μήνυμα-αίτηση στο οποίο να αναφέρονται:

  •  Τα πλήρη στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Αρ. Μητρώου Φοιτητή)
  • Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να ακυρώσουν το βαθμό τους

και  φωτοτυπία ταυτότητας ως συνημμένο

Ή

Β)  να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στην γραμματεία του τμήματος τους προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη.

Η αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αναιρεθεί.

 

                                                                                                                         Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

 

ID: 
3099
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 23-07-2021