Τo 49ο τεύχος της ΟΠΑ News κυκλοφορεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023, με το "ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ"

Η ΟΠΑ News κυκλοφορεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023, με το "ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ", με ειδικό αφιέρωμα: Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις. Πρόβλεψη και Αντιμετώπισή τους.

Στο ειδικό αφιέρωμα, 5 ειδικοί από τον χώρο της Οικονομικής Επιστήμης αναλύουν τις οικονομικές κρίσεις και τις προκλήσεις που προκύπτουν σε πολλά επίπεδα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Kαλή ανάγνωση!
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

 

ID: 
4142

Τελευταία ενημέρωση: 23-10-2023