Υποψηφιότητες Προέδρων Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης & Πληροφορικής

id: 
1756

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου των Τμημάτων: α) Οικονομικής Επιστήμης και β) Πληροφορικής ανακοινώνεται ο Πίνακας Υποψηφίων Προέδρων για τις εκλογές της 20ης Ιουνίου 2013.

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Καθηγητής Ι. Κατσουλάκος

2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Καθηγητής Θ. Αποστολόπουλος

Εκ μέρους των Εφορευτικών Επιτροπών

των Τμημάτων α) Οικονομικής Επιστήμης και β) Πληροφορικής

Επίκουρος Καθηγητής Ε. Βασιλάτος

Επίκουρος Καθηγητής Γ. Ξυλωμένος

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018