Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ καταλαμβάνουν για άλλη μία χρονιά κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο στη λίστα κατάταξης Eduniversal!

Αθήνα, 11 Απριλίου 2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ καταλαμβάνουν για άλλη μία χρονιά κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο στη λίστα κατάταξης Eduniversal!
 
Άλλη μία σημαντική διάκριση έρχεται να προστεθεί στα επιτεύγματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών! Στη διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal, ανακοινώθηκαν τα καλύτερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, όπου το ΟΠΑ κατέλαβε και πάλι κορυφαίες θέσεις. Αξιολογήθηκαν περισσότερα από 17.000 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από 1.000 Πανεπιστήμια σε 154 χώρες, από τα οποία κατατάχθηκαν τα 4.000 κορυφαία Προγράμματα σε 32 επιστημονικά πεδία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε μέσω μιας παγκόσμιας έρευνας (Best Masters Survey) στην οποία συμμετείχαν διευθυντές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και εκπρόσωποι επιχειρήσεων απ’ όλο το κόσμο, καθώς και φοιτητές που συμμετείχαν στα διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε περιλαμβάνει κριτήρια, όπως η φήμη των Προγραμμάτων και του Ιδρύματος, ο μισθός 1ης απασχόλησης (salary of the 1st employment) των αποφοίτων, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησής τους.
Με αφορμή τις παραπάνω διακρίσεις ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης δήλωσε: «Οι διεθνείς διακρίσεις που απολαμβάνουν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι αποτέλεσμα επίπονων προσπαθειών πολλών δεκαετιών. Η συνέχιση και η περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων θα τεθούν σε κίνδυνο από τις νομοθετικές παρεμβάσεις  που ανακοίνωσε ότι προτίθεται να δρομολογήσει το Υπουργείο Παιδείας. Τα σπουδαία έργα δύσκολα κτίζονται και εύκολα γκρεμίζονται.»
Συγκεκριμένα, δεκατέσσερα (14) ΠΜΣ του ΟΠΑ κατέλαβαν εξαιρετικά υψηλές θέσεις στο επιστημονικό τους πεδίο.
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τις κατατάξεις των ΠΜΣ του ΟΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17:
 
 
 
 
 
Κατάταξη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Θέση Θεματική Ενότητα
Top 50 Παγκόσμια Κατάταξη                     (Global Ranking) Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομίας Art & Cultural Management
Top 100 Παγκόσμια κατάταξη                    (Global Ranking) Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής & Διοίκησης 31η Supply Chain and Logistics
 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 83η Financial Markets
Top 200 Κατάταξη στη Δυτική Ευρώπη (Regional Ranking) Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (ΜΒΑ Ιnternational) 12η International Management
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 12η Human Resources Management
Διοίκηση Υπηρεσιών (Πλήρους φοίτησης) 12η General Management
Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση 14η Public Administration / Management
Επιστήμη των Υπολογιστών 15η Information Systems Management
MBA (Πλήρους φοίτησης) 17η ΜΒΑ full time
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας (Πλήρους φοίτησης) 23η Communications
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας με Νέες Τεχνολογίες με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό» (Πλήρους φοίτησης) 23η Marketing
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 27η Accounting & Auditing
Executive MBA 31η Executive MBA & MBA part time
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Πλήρους φοίτησης) 38η Economics
Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Eduniversal Masters Ranking 2017
ID: 
166

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2017