Σύλλογοι Φοιτητών

Στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται διάφορες Οργανώσεις και Σύλλογοι φοιτητών. Οι σύλλογοι αυτοί είναι οι εξής:

Τελευταία ενημέρωση: 07-06-2016