Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών", για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

id: 
34

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Στο ΦΕΚ 564/10-8-2007 (Τεύχος Τρίτο), δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών», για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 6 Νοεμβρίου 2007.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ. 210 8203139).

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ
Καθηγητής

Τελευταία ενημέρωση: 09-11-2018