Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΟΠΑ

id: 
1488

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στην αριθ. 4η/5-10-2012 συνεδρίασή του αποφάσισε να προκηρύξει τις εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΟΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Από τη Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018